Przedsiębiorca rowerzysta też ma szansę na odliczenie kosztów

Rzeczpospolita (2010-05-28), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

maj 31, 2010
Czy wydatek na zakup roweru można zaliczyć do kosztów? Generalnie tak, trzeba jednak przekonać urzędników, że faktycznie jest wykorzystywany w działalności.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, jeśli rower jest wykorzystywany w działalności, kosztem będą również wydatki na jego serwis i zakup części. O rozliczenie wydatków na zakup roweru zapytał przedsiębiorca, który zajmuje się nadzorem i doradztwem inwestorskim oraz wyceną nieruchomości. Od wiosny do jesieni dojeżdża nim na budowy i do wycenianych nieruchomości. Tylko w razie niepogody używa samochodu.

Przedsiębiorca dotychczas korzystał z 12-letniego roweru, teraz chce kupić nowy. Czy może zaliczyć wydatek do kosztów? Tak.  Jak czytamy w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2008 r. „przepisy prawa nie ograniczają możliwości zakupu na potrzeby działalności gospodarczej rożnych środków transportu osobowego, w tym także roweru”. Warunkiem jest wykorzystywanie go w firmie, a sam podatnik musi wykazać związek między wydatkami na nabycie i eksploatację z przychodem. Izba przypomniała też, że sprzęt kosztujący więcej niż 3500 zł należy amortyzować.


Pozytywną odpowiedź dostał też lekarz, który ma cztery gabinety w różnych częściach miasta. Na potrzeby firmy leasinguje samochód, ale w okresie wiosenno-letnim chciałby dojeżdżać do gabinetów rowerem. Argumentuje, że są między nimi niezbyt duże odległości, a przejazd samochodem jest bardzo utrudniony i trwa dłużej. Dlatego uważa, że może wydatek na zakup roweru zaliczyć do kosztów. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 6 marca 2008 r. przyznała mu rację, gdyż „fakt użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup roweru”.


Fiskus nie zgodził się natomiast na zaliczenie do kosztów zakupu roweru, którym mieli się przemieszczać pracownicy. Chciała go kupić spółka deweloperska. Jak podkreśliła we wniosku o interpretację, doskonale nadaje się do przemieszczania po budowach, jak również do dojazdu do pracy. Argumentowała, że ze względu na uliczne korki rower jest zdecydowanie wygodniejszym i szybszym środkiem transportu. Zamierzała na niego wydać 15000 zł, a po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne.


Katowicka izba skarbowa nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Jak czytamy w interpretacji z 4 lipca 2008 r.: „co do zasady brak podstaw do uznania, iż wykorzystywanie tego roweru na dojazdy do pracy jest równoznaczne z wykorzystywaniem go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Dotarcie pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca pracy jest jego sprawą, a koszty z tym związane ma prawo odliczyć od uzyskanego ze stosunku pracy przychodu. W świetle powyższego warunkiem niezbędnym do uznania za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od zakupionego roweru jest nie tylko wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych, ale także wykorzystywanie go wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej”.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 maja 2010 r.