Firmy mogą wysyłać faktury bez e-podpisu

Rzeczpospolita (2010-06-02), autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

cze 3, 2010
Można odliczyć VAT według dokumentu wydrukowanego z e-maila. Wynika tak z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 r. – informuje Rzeczpospolita.

Sprawa trafiła do NSA za sprawą spółki zajmującej się handlem, która wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej. Tłumaczyła, że z różnych przyczyn, otrzymuje faktury VAT oraz faktury korygujące nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Tymczasem w systemie zarejestrować można wyłącznie oryginał takiego dokumentu, co znacznie opóźnia odliczenie podatku.

Dlatego spółka chciała w przyszłości zastosować rozwiązanie przewidziane w art. 218 i 219 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej . Zapytała, czy może zarejestrować w systemie wydrukowane faktury otrzymane wcześniej drogą elektroniczną (e-mailem lub faksem) oraz czy na podstawie otrzymanej tą drogą faktury może odliczyć VAT.


Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że faktura może być dostarczona kontrahentowi jedynie w formie papierowej. Podatnik może uwzględnić dokument w formie elektronicznej, ale tylko wtedy, gdy jest on opatrzony tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym lub przesłany w systemie elektronicznej wymiany danych (EDI). Takie stanowisko poparł WSA w Krakowie.


Jednak NSA przyznał rację spółce. Zgodnie z ustnym uzasadnieniem wyroku podatnik ma prawo odliczyć VAT na podstawie faktury, którą otrzymał faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i następnie wydrukował.
W tej sytuacji ogromne znaczenie ma inny wcześniejszy wyrok NSA z 3 listopada 2009 r. Sąd uznał wówczas, że możliwe jest przechowywanie kopii faktur na dysku komputera. Firmy mogą stosować system mieszany polegający na wysyłaniu faktury w formie papierowej oraz przechowywaniu kopii w formie elektronicznej. Sąd przyznał rację spółce, że przepisy prawa podatkowego nie formułują obowiązku przechowywania wystawionej kopii faktury w postaci papierowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 czerwca 2010 r.