Wzrosła podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

www.zus.pl (2010-06-07), autor: ZUS , oprac.: GR

cze 7, 2010

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r. (M.P. Nr 39, poz. 548) – przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2010 r. wynosiło 3316,38 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 r. dla:

1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej* lub innych przepisów szczególnych,

2. twórców i artystów,

3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5. osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz

osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8290,95 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.)

* Od dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa

Szkolenie w Poznaniu w dniu 17 czerwca 2010 r.
zobacz więcej »