Komputer dla Homera 2010 – zmiany w treści programu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2010-06-02), autor: Artur Kamiński , oprac.: GR

cze 8, 2010

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o wprowadzeniu zmian w programie „Komputer dla Homera 2010” polegających na:

1) wydłużeniu okresu realizacji programu do dnia 31 grudnia 2011 roku,

2) rozszerzeniu adresatów programu o uczące się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Pobierz pełną treść programu »