Profil Zaufany ePUAP, w myśl ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, która wejdzie w życie 17 czerwca, identyfikuje nadawcę informacji i może być wykorzystywany do potwierdzania tożsamości zamiast bezpiecznego podpisu elektronicznego – czytamy w Rzeczpospolitej.

Projekt rozporządzenia w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego (bez tego rozporządzenia przepisy ustawy o informatyzacji dotyczące PZ będą martwe) przewiduje dwie możliwości składania wniosku o potwierdzenie PZ.

Będzie to można zrobić osobiście w wybranym przez siebie punkcie potwierdzającym w miejscu, w którym się fizycznie przebywa. Nie będzie więc konieczne składanie go w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Możliwe też stanie się elektroniczne złożenie wniosku.

Istotne jest, aby w obu wypadkach zainteresowany zgłosił się osobiście w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do punktu potwierdzającego. To niezbędne ze względu na potrzebę weryfikacji danych wnioskodawcy.

Pracownik punktu potwierdzającego przed nadaniem PZ sprawdzi tożsamość wnioskodawcy na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Następnie porówna dane z wniosku z tymi z profilu użytkownika oraz bazą danych PESEL.

Projekt przewiduje trzyletni okres ważności PZ. Okres ten może być przedłużony z zastosowaniem takiej samej procedury, jaka ma obowiązywać podczas potwierdzania PZ.

Rozporządzenie, które ma wejść w życie 17 czerwca, przewiduje też zasady utraty PZ i archiwizowania danych jego użytkowników.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 czerwca 2010 r.