Gdy wyposażenie stanie się środkiem trwałym…

Gazeta Prawna , autor: Monika Burzyńska , oprac.: GR

kwi 3, 2007

Jestem małym podatnikiem i rozliczam się metodą kasową. W listopadzie 2006 r. dostałem fakturę, a zapłaciłem ją w styczniu 2007 r. Nie odliczyłem VAT z tej faktury w rozliczeniu za I kwartał 2007 r. Czy mogę jeszcze tego dokonać .

Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Musi tylko pisemnie zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował ten sposób rozliczeń. Jeśli mały podatnik rozlicza się metodą kasową, może obniżać podatek należny o kwotę podatku naliczonego przede wszystkim w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulował należność wynika-doradca podatkowy jaką z otrzymanej faktury albo dokonał z Kancelarii Prawnej zapłaty podatku określonego w dokumencie celnym ( uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji). W każdym razie może dokonać tego odliczenia nie wcześniej niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Jeśli tego nie zrobi, będzie miała do niego zastosowanie zasada, zgodnie z którą w tego rodzaju przypadkach można skorzystać z tej możliwości w następnym okresie rozliczeniowym.

Czytelnik, który otrzymał fakturę VAT w grudniu 2006 r. i uregulował ją w styczniu 2007 r., mógł odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za I kwartał 2007 r. Jeśli tego nie zrobił, może jeszcze dokonać odliczenia VAT w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy, czyli II kwartał 2007 r.

Więcej Gazeta Prawna.