Czy samozatrudniony kierowca ma prawo do emerytury pomostowej?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-06-10), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

cze 11, 2010

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych zadaniem kierowców autobusów w transporcie publicznym komunikacji miejskiej oraz transporcie drogowym autobusowym międzymiastowym i międzynarodowym jest przewóz osób i ich bagażu, z zapewnieniem bezpieczeństwa przede wszystkim pasażerom i otoczeniu.

Ponadto zadaniem kierowców jest utrzymanie tych środków transportu w należytym stanie technicznym oraz obsługa pasażerów w ustalonym zakresie. Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych obejmują kierowców pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wykonujących transport drogowy krajowy i międzynarodowy oraz kierowców trolejbusów, motorniczych tramwajów.

W praktyce samozatrudniony kierowca wykonując pracę o szczególnym charakterze, nie ma jednak prawa do wcześniejszej emerytury. Będzie więc musiał pracować aż do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Jeśli bowiem nie przejdzie okresowych badań uprawniających do dalszego wykonywania zawodu, będzie zmuszony do szukania nowej pracy już w innym zawodzie. Może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w ZUS, lecz w praktyce szanse na otrzymanie takiego świadczenia są niewielkie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej  z 10 czerwca 2010 r.