Małe firmy mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe

Dziennik Gazeta Prawna (2010-06-10), autor: Krzysztof Burnos , oprac.: GR

cze 11, 2010

Przepisy o rachunkowości umożliwiają prowadzenie pełnej księgowości w sposób uproszczony połączony ze sporządzaniem uproszczonych sprawozdań finansowych. Wiele małych firm z tego nie korzysta, bo nie wiedzą o takiej możliwości – czytamy w Rzeczpospolitej.
 
Zaletą uproszczonego sprawozdania jest to, że wymaga od przedsiębiorców mniejszej ilości informacji. Uproszczone sprawozdanie finansowe obejmuje trzy elementy:

– uproszczony bilans,

– uproszczony rachunek zysków i strat,

– uproszczoną informację dodatkową.

Jak donosi Rzeczpospolita jeżeli mały przedsiębiorca ma długoterminowe inwestycje w akcje albo w nieruchomości, to przedstawia w bilansie ich wartości w jednej pozycji. Nie dotyczy go obowiązek szczegółowego podziału inwestycji na grupy rodzajowe określony w załączniku 1 do ustawy o rachunkowości.

Przyjęcie uproszczonej zasady sprawozdawczej skutkuje również zwolnieniem z obowiązku szczegółowego prezentowania zmian poszczególnych typów inwestycji w informacji dodatkowej.

Rachunek zysków i strat może podlegać uproszczeniu na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim gdy przedsiębiorstwo nie realizowało określonych transakcji, pomija pozycje rachunku zysków przewidziane w załączniku 1 ustawy. Małe firmy zazwyczaj nie posiadają inwestycji kapitałowych i inwestycji w nieruchomości, dlatego nie dotyczą ich takie pozycje, jak: dywidenda otrzymana, aktualizacja inwestycji, zbycie inwestycji.

Przedsiębiorcy sporządzający uproszczone sprawozdanie finansowe mogą jednocześnie stosować inne uproszczenia księgowe, z których najważniejsze to:

– zwolnienie z kalkulacji podatku odroczonego (Pierwsze z uproszczeń oznacza, że mali przedsiębiorcy prezentują w sprawozdaniu finansowym podatek dochodowy wynikający z deklaracji podatkowej bez uwzględnienia przesunięcia w czasie rozliczeń podatkowych wynikających z przeprowadzonych w danym roku obrotowym transakcji),

– zwolnienie z księgowego ujęcia rozliczenia leasingu finansowego (koszty leasingowanych przedmiotów ustala się według przepisów ustaw podatkowych, czyli identycznie jak w przypadku ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów).

Uproszczona księgowość oparta na zasadach rachunkowości stanowi doskonałe źródło bieżącej informacji o firmie, o jej majątku i wynikach. Wachlarz oferowanych uproszczeń księgowych umożliwia małej firmie prowadzenie pełnej księgowości w sposób uproszczony i co najważniejsze często nie bardziej czasochłonny, niż prowadzenie podatkowej księgi przychodów.

Nieocenionymi zaletami uproszczonej księgowości są dodatkowe narzędzia wzmacniające bieżącą kontrolę i ochronę wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa. Dla każdej znaczącej grupy majątkowej prowadzi się konto księgowe, dzięki czemu przedsiębiorca w dowolnym momencie może zweryfikować historię zmian i stanu posiadanych urządzeń produkcyjnych, długów klientów, towarów oraz materiałów produkcyjnych, a także pieniędzy w kasie i na rachunku bankowym. Uproszczone księgi wyłączone są z ustawowego obowiązku audytu, ale mogą być jednorazowo lub okresowo przeglądane przez biegłego rewidenta, który doradzić może, jak prawidłowo zastosować uproszczenia.
 
Księgi rachunkowe mają swoje zalety. Jeżeli przy uproszczonej rachunkowości sporządza się remanent na koniec roku, to ta ewidencja jest bardziej przydatna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdzie wynik finansowy znany jest też na koniec roku.

Przede wszystkim przy prowadzeniu tak w zakresie pełnym, jak i uproszczonym ksiąg rachunkowych stosuje się zasadę podwójnego zapisu, co daje dużą pewność, że dokumenty ujęte w księgach rachunkowych są prawidłowe. Przy podatkowej księdze przychodów i rozchodów błąd w sumowaniu kolumn, czy zwykłe postawienie przecinka jest trudne do wykrycia, co się nie zdarza przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nawet w formie uproszczonej.

Ponadto, pomimo braku takiego obowiązku, za pomocą ksiąg rachunkowych można sporządzić na każdy zamknięty okres przepływy pieniężne i w odpowiednim czasie zareagować na niekorzystne zjawiska, np. wzrost zapasów czy należności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 czerwca 2010 r.