Sąd nie może odmówić wydania wyroku w sprawie renty

Dziennik Gazeta Prawna (2010-06-10), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

cze 11, 2010

Ubezpieczony, który przedstawi nowe dowody dotyczące jego stanu zdrowia, ubiegając się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, może domagać się wznowienia postępowania przed sądem – czytamy w Dzienniku Gazeta Prawnej.

SN uznał 9 czerwca 2010 r. zasadność skargi kasacyjnej ubezpieczonego, któremu Sąd Apelacyjny odmówił wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczony pełniąc w latach 1953 – 1955 zasadniczą służbę wojskową w kopalni, uległ wypadkowi. Zainteresowany już wcześniej ubiegał się o rentę, lecz braki w dokumentacji spowodowały, że nie otrzymał świadczenia.

W 2009 roku ubezpieczony przedstawił ZUS nowe dowody, m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wskazujące znaczny stopień niepełnosprawności. Zgodnie z treścią tego dokumentu stopień niepełnosprawności datuje się od 1953 r. ZUS jednak nie uznał nowych dowodów, odmawiając wznowienia postępowania.

SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do Sądu Apelacyjnego do ponownego rozpatrzenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 czerwca 2010 r.