Pora powalczyć o niższy podatek dochodowy…

Gazeta Prawna , autor: Katarzyna Kozińska , oprac.: GR

kwi 3, 2007


Pora powalczyć o niższy podatek dochodowy

W marcu powiało pesymizmem – państwo szybciej tworzy nowe bariery w biznesie, niż likwiduje istniejące.

To lekarstwo może zrobić więcej krzywdy niż pożytku – uznali przedsiębiorcy, krytykując przedstawiony w marcu tzw. pakiet Kluski. Wbrew oczekiwaniom rządu, promotora projektu, biznes mało entuzjastycznie odniósł się do przedstawionych pomysłów.

Pakiet nie zdał egzaminu.

Najwyraźniej sprawa jednego okienka i szybkiej rejestracji firmy nie załatwiają największych bolączek przedsiębiorców.

– Pakiet Kluski budzi niepokój, ponieważ nikt nie widział tego dokumentu w całości. Dziwi nas też tryb przygotowania pakietu, bez konsultacji z organizacjami pracodawców – podkreślają eksperci Związku Rzemiosła Polskiego.

– Cieszy, że nareszcie coś się ruszyło, że przechodzimy od zapowiedzi do projektów konkretnych ustaw. Jednak są to propozycje o ograniczonym zakresie. Mam nadzieję, że autorzy kolejnych części pakietu z większą niż dotychczas uwagą zechcą wsłuchać się w głos środowiska przedsiębiorców i uwzględnią nasze postulaty – podkreśla Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

W opinii BCC szkodliwe dla zdrowia biznesu jest przede wszystkim uznanie ze wszystkimi konsekwencjami spółki cywilnej za przedsiębiorcę. Lewiatan uważa, że przedstawione rozwiązania nie wnoszą wartości dodanej – powielają różne rozwiązania z wielu ustaw już funkcjonujących. A w dodatku jeszcze pogarszają pozycję kontrolowanych przedsiębiorców wobec instytucji kontrolujących.

Nadzieja w tym, że konkurencyjny projekt, z którym w ostatni czwartek wystąpiła Samoobrona, zdopinguje rząd i podległe mu sektory do szybkiego doszlifowania kontrowersyjnych propozycji.

0 co walczymy

W marcu organizacje pracodawców w imieniu swoich członków aż 16 razy występowały z nowymi inicjatywami, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Nierzadko jednak nie pierwszy raz w danej sprawie. Lewiatan już czwarty raz przedstawił Czarną Listę Barier, które hamują działalność gospodarczą. KPP opublikowała Zieloną Księgę, która ma być wstępem do przygotowania konkretnych zmian w prawie. Na razie każdego roku więcej barier pojawia się, niż znika. BCC skupił się na pomocy konkretnym sektorom: szkolnictwu wyższemu, budowlance, interweniował w sprawie budowy dróg.

Na szczęście dwie ważne sprawy udało się w marcu załatwić w satysfakcjonujący sposób. Rząd nie zgodził się na pomysł Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, aby to ZUS przejął wypłacanie emerytur z OFE. Przepadł też krytykowany przez środowiska przedsiębiorców pomysł zakazania supermarketom handlu w niedziele i święta. ZRP podkreśla, że wreszcie przyspieszono prace nad wielką nowelizacją ustawy o rzemiośle, na co branża czekała od 17 lat.

Więcej Gazeta Prawna.