Zleceniobiorcy też trzeba zapewnić bezpieczne warunki pracy

Rzeczpospolita (2010-06-16), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

cze 17, 2010

Nie tylko pracownicy muszą mieć zagwarantowane bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dotyczy to również przyjmujących zlecenia.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zgodnie z art. 304 § 1 kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p.

W świetle tego przepisu pracodawca, powierzając wykonywanie niektórych prac osobom fizycznym w ramach umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednocześnie przepis nie daje wskazówek, w jaki sposób ten obowiązek ma być zrealizowany.

Zleceniodawca może wymagać od zleceniobiorcy, poddania się badaniom lekarskim, czy też zaliczenia przeszkolenia z wiedzy o BHP, jeżeli miałoby to ograniczyć lub wyeliminować zagrożenia dla zdrowia czy nawet życia.

W przypadku pracowników, koszty zarówno badań lekarskich, jak i szkoleń ponoszą pracodawcy, co wynika wprost z kodeksu pracy. W przypadku zleceniobiorcy wyraźnej podstawy prawnej ku temu jednak nie ma.

Zagadnienia dotyczące świadczeń BHP, a więc ich rodzaj, zasady finansowania powinna w wyczerpujący sposób określać umowa zawarta między pracodawcą i zleceniobiorcą. W razie uchybień w kwestii zapewnienia BHP odpowiedzialność spada na pracodawcę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 czerwca 2010 r.