Świadczenie urlopowe a składki ZUS

Rzeczpospolita (2010-06-21), autor: Syg , oprac.: GR

cze 22, 2010

Czy mała firma nie mająca utworzonego funduszu świadczeń socjalnych, powinna odprowadzić składki ubezpieczeniowe od wypłaconych świadczeń urlopowych – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak wyjaśnia ekspert dziennika, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty co do zasady mogą tworzyć zfśś lub wypłacać świadczenie urlopowe.

Wysokość takiego świadczenia nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego dla rodzaju zatrudnienia pracownika. Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie tego przepisu jest wyłączone z obowiązku oskładkowania. Tak wynika z art. 3 ust. 6 ustawy o zfśs.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 czerwca 2010 r.