Przeróbka auta czasami z korektą VAT

Rzeczpospolita (2010-06-21), autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

cze 22, 2010

Kupuję samochód dwumiejscowy z kratką, typu van. Chcę dodać siedzenia i przerejestrować go na zwykły osobowy, a następnie sprzedać. Czy zapłacę VAT przy sprzedaży. Co z podatkiem VAT odliczonym przy zakupie auta – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Z odpowiedzi udzielonej przez gazetę wynika, że zależy to, od momentu dokonanania przeróbek. Podatnik, który kupuje samochód typu van, ma prawo odliczyć pełną kwotę VAT naliczonego przy zakupie. Jeżeli jednak wprowadzi w nim zmiany, w wyniku, których pojazd nie spełnia już wymogów vana (lub innych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT), to musi w ciągu siedmiu dni pisemnie zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli przeróbek tych dokona w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, to musi skorygować kwotę podatku naliczonego w całości w rozliczeniu za okres, w którym dokonał tych zmian (art. 86 ust. 5C ustawy o VAT).

Przepis należy interpretować tak, że zamiast pełnego odliczenia VAT podatnikowi będzie przysługiwać tylko takie odliczenie, jak dla aut osobowych (60 proc, nie więcej jednak niż 6 tys. zł). Podatnik skoryguje zatem podatek naliczony o różnicę między podatkiem VAT odliczonym pierwotnie a kwotą odliczenia przysługującą dla aut osobowych.

Następnie, sprzedając taki pojazd, podatnik skorzysta ze zwolnienia z VAT. Musi tylko pamiętać, żeby sprzedać pojazd nie wcześniej niż po upływie pół roku jego używania.

Najlepiej byłoby, aby podatnik sprzedał samochód osobowy nie tylko po upływie pół roku jego używania, ale nawet po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym auto zostało oddane do użytkowania. W przeciwnym razie będzie musiał ponownie skorygować podatek naliczony związany z jego zakupem (tym razem korekta obejmie owe 60 proc. kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6 tys. zł).

Jeśli zatem podatnik sprzeda samochód w pierwszym roku pięcioletniego okresu korekty, to straci prawo do całości odliczenia. Sprzedając pojazd w ostatnim roku, utraci prawo do odliczenia 1/5 kwoty odliczonego VAT

Korektę trzeba zrobić w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż. Robi się to jednorazowo, w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty (art. 91 ust. 5).

Innym wyjściem jest odczekanie pięciu lat licząc od roku, w którym auto zostało oddane do użytkowania.

Jeśli podatnik dokona przeróbek po upływie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, to nie musi już korygować odliczonego VAT. Powinien natomiast pamiętać, że jeśli sprzeda taki pojazd, to nie skorzysta ze zwolnienia z VAT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 czerwca 2010 r.