Trybunał Konstytucyjny w sprawie zwrotu składek ZUS

Rzeczpospolita (2010-06-22), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

cze 23, 2010

Jak informuje Rzeczpospolita, od 15 czerwca obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2010 r. zgodnie z którym „art. 24 ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

W praktyce – zdaniem eksperta gazety oznacza to, że płatnik może dochodzić zwrotu nienależnie opłaconych składek w nieskończoność – bo ma podstawę prawną w postaci art. 24 ust 6a: nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba, że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

Nie ma natomiast ograniczenia terminu dochodzenia zwrotu z art. 24 ust. 7, bo został uchylony. Jednak wiedząc, że Trybunał jest związany granicami zaskarżenia (art. 66 ustawy o TK), można sądzić, że uchylił art. 24 ust. 7 w brzmieniu obowiązującym przed 8 maja 2008 r. w odniesieniu do stanu faktycznego, do którego na mocy przepisów przejściowych jeszcze się go stosowało. – Tym samym osoby, które nie dostały zwrotu składek z powodu pięcioletniego okresu na ich dochodzenie, mogą wznowić postępowania i dochodzić zwrotu, jeśli jeszcze nie minął termin dziesięcioletni. Z sentencji to jednak nie wynika.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 czerwca 2010 r.