Obowiązki z zakresu ochrony środowiska

Info Baza (2010-06-23), autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

cze 23, 2010


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Kompleksowy przegląd obowiązków z zakresu ochrony środowiska
(szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe)

W ramach prowadzenia przedsiębiorstwa jakim jest warsztat samochodowy skupiają się jak w soczewce wszystkie obowiązki z zakresu ochrony środowiska.  Ponieważ jest ich znaczna ilość i dotyczą praktycznie wszystkich form korzystania z środowiska, warto dokonać ich przeglądu i usystematyzowania. Opłaty za korzystanie ze środowiska, gospodarka odpadami, opłaty produktowe, ocena oddziaływania na środowiska, emisje do środowiska, sposób postępowania z wrakami samochodów, jak postępować z zużytymi bateriami i akumulatorami – z tymi wszystkimi elementami powinien się zmierzyć przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy. Jest to istotne z praktycznego punktu widzenia, ponieważ dobrze prowadzona ewidencja ułatwia uiszczenie opłat w właściwej wysokości, a także umożliwi właściwe wykonanie obowiązków sprawozdawczych.


Na szkoleniu zostaną poruszone również zagadnienia dotyczące ubiegania się o środki na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące prowadzenia warsztatu samochodowego. Ponadto w ramach uczestnictwa w szkoleniu istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji indywidualnych dotyczących problemów z zakresu ochrony środowiska powstałych w ramach prowadzenia warsztatu samochodowego.


Prowadzący

Tomasz Kaler – wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska, specjalista w zakresie obowiązków przedsiębiorców z zakresu prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem wymagań środowiskowych oraz realizacji inwestycji z środków UE. Autor artykułów i współpracownik magazynu „Ochrona Środowiska w praktyce”


Terminy i miejsca szkoleń

wrzesień 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

wrzesień 2010 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.15 – zajęcia
15.15 – 15.25 – przerwa
15.25 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

1.
Jak przygotować się do prawidłowego naliczanie opłaty produktowej w 2010 r.?

2. Jak pozwolenia powinienem uzyskać na prowadzenie działalności (zintegrowane, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ścieków do wód i do ziemi, na wytwarzanie odpadów, na emitowanie hałasu do środowiska, na emitowanie pól elektromagnetycznych)


3.
Kiedy mogę magazynować a kiedy powinienem składować odpady?

4. Jak postępować z opakowaniami, akumulatorami i bateriami?


5.
Co robić z  zużytymi oponami?

6. Jak powinienem postępować z zużytym sprzętem elektrycznym  i elektronicznym?

7. Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jakim jest warsztat samochodowy czyli jak postępować w przypadku rozpoczynania lub rozszerzania  działalności lub jej modyfikacji.

8. Jak prawidłowo postępować z odpadami?

9. W jakich sytuacjach i jak prawidłowo naliczać opłaty środowiskowe?

10. Uprawnienie instytucji kontrolnych, kontrola ewidencji i sprawozdawczości przez WIOŚ – na co zwracają najczęściej uwagę inspektorzy i jakie błędy wykrywają, sankcje karne – zmienione wysokości nakładanych kar pieniężnych.


Po szkoleniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.Koszt szkolenia

350 zł od osoby


Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia opcji „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail:
a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl


– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574