Obowiązki szefa podczas urlopu macierzyńskiego

Rzeczpospolita (2010-06-25), autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

cze 28, 2010

Pracownica przechodzi na zasiłek macierzyński. Jakie są moje obowiązki wobec ZUS Czy ZUS RCA i RSA składam z kodem 011000, czy 124000 i kodem przerwy 311 – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak wyjaśnia dziennik, w czasie urlopu macierzyńskiego kobieta ma ciągle status pracownika, dlatego pracodawca nie powinien jej wyejestrowywać z ubezpieczeń społecznych.

Nie zgłasza jej dodatkowo do tych ubezpieczeń z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego na druku ZUS ZUA. Zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób pobierających zasiłek macierzyński dokonuje przez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx.

Pracodawca ma także obowiązek co miesiąc przekazywać do ZUS raport imienny RSA, wykazujący przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pracy, z kodem ubezpieczenia 01 10 xx i kodem świadczenia/przerwy, który w przypadku zasiłku macierzyńskiego ma symbol 311. W raporcie RSA należy wykazać kwotę wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 czerwca 2010 r.