Czy policjant może zostać pozbawiony renty?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-07-05), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lip 6, 2010

Policjant uległ wypadkowi w czasie służby. Spowodowało to zwolnienie go z policji jako osoby niezdolnej do służby. Czy możliwe jest ograniczenie uprawnień do renty policyjnej osób chorych lub które uległy wypadkowi w czasie służby? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Tak.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem, funkcjonariusz musi być co kilka lat badany przez komisje lekarskie MSWiA. Jeśli policyjny rencista pomimo skierowania na badania lekarskie nie podda się tym badaniom bez uzasadnionej przyczyny, wówczas traci prawo do świadczenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 lipca 2010 r.