Żołnierz nie dostanie świadczenia jak cywil…

Rzeczpospolita , autor: Mrz , oprac.: GR

kwi 4, 2007


Żołnierz nie dostanie świadczenia jak cywil

Osoba korzystająca z emerytury wojskowej nie ma prawa do cywilnego świadczenia.

Józef Ch. zakończył służbę w 1980 r. i wystąpił o emeryturę wojskową. Gdy otrzymał to świadczenie, nie zrezygnował z pracy. Dzięki temu, gdy w 2005 r. osiągnął powszechny wiek emerytalny 65 lat, miał wypracowane łącznie 45 lat okresów składkowych i dwa lata nieskładkowych. Gdy się zorientował, że świadczenie, jakie przysługiwałoby mu na tej podstawie z ZUS, byłoby znacznie wyższe od emerytury wojskowej, zrezygnował z niej i wystąpił do ZUS o przyznanie emerytury cywilnej.

Choć ZUS początkowo przyznał mu to świadczenie, później zmienił decyzję, powołując się na art 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyklucza on możliwość przyznania emerytury z ZUS osobie, która, tak jak Józef Ch., ma prawo do świadczenia wypłacanego przez Wojskowe Biuro Emerytalne na podstawie ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Sąd Najwyższy, do którego trafiła sprawa, potwierdził, że Józef Ch. nie ma prawa do emerytury cywilnej . ZUS zaś popełnił błąd, przyznając mu to świadczenie, przez co naruszył przepisy art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Więcej Rzeczpospolita.