Kiedy konieczna jest korekta rozliczenia CIT zwróconej nieopodatkowanej dotacji

Dziennik Gazeta Prawna (2010-07-05), autor: Leszek Patrzek, PM , oprac.: GR

lip 8, 2010

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, dotacje na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem środków trwałych, korzystają ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT.

W przypadku zwrotu otrzymanej wcześniej dotacji, ewentualnej korekcie powinna podlegać kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania. Korekta ta będzie obejmowała zarówno przychody z tytułu otrzymanej dotacji, jak i koszty. Przepisy podatkowe nie regulują przy tym kwestii momentu rozpoznania korekty przychodów, ani kosztów. Można przy tym argumentować, iż dla ustalenia momentu rozpoznania korekty dla celów podatkowych decydujące znaczenie powinna mieć jej przyczyna.

Korekta przychodu z tego tytułu powinna zostać dokonana wstecz w okresie, w którym pierwotnie rozpoznano przychód z tytułu dotacji. Jeżeli z kolei na skutek niespełnienia części zobowiązań związanych z uzyskaniem dotacji obniżana jest jedynie jej kwota, korekta przychodu z tego tytułu mogłaby zostać uwzględniona w rozliczeniu za bieżący okres.

W przypadku dotacji przeznaczonych na zakup lub wytworzenie środków trwałych, ich konsekwencją jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych odpowiadającej otrzymanej dotacji. W przypadku jej zwrotu odpowiednia część odpisów uznanych wcześniej za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów będzie mogła zostać uznana za koszty podatkowe.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 lipca 2010 r.