Wsparcie dla firm dotkniętych powodzią

Rzeczpospolita (2010-07-13), autor: Zofia Jóźwiak , oprac.: GR

lip 14, 2010

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. poszkodowane osoby mają pierwszeństwo przy załatwianiu spraw urzędowych związanych z tym problemem. Do 31 grudnia 2011 r. zwolnione od opłaty skarbowej będą czynności urzędowe, a także wydawanie zaświadczenia lub zezwolenia w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi – czytamy w Rzeczpospolitej.

Przedsiębiorca będzie mógł sięgnąć po wsparcie z różnych źródeł, m.in. ze środków PFRON i ZFRON – na utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Pieniądze dostanie również na remonty związane z usuwaniem barier technicznych i architektonicznych czy zakup sprzętu dla inwalidów, a także na dopłaty do oprocentowania kredytów na te cele. Termin składania wniosków bądź wystąpienia o zgodę do PFRON upływa 31 grudnia 2010 r.

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą i zakłady pracy chronionej, które spłacają pożyczki z PFRON, mogą liczyć na pełne bądź częściowe ich umorzenie, jeżeli w związku z powodzą utraciły możliwości spłaty rat.

Wsparcia warto szukać też w miejscowych starostwach – mogą one finansować przez 12 miesięcy wynagrodzenia i składki pracowników.

Jeżeli firma nie ma pieniędzy na wynagrodzenia, będzie – także pod odpowiednimi rygorami – mogła sięgnąć po pomoc w postaci nieoprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przedsiębiorcy mogą też liczyć na łagodniejsze traktowanie przez fiskusa i ZUS.

 
Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lipca 2010 r.