Kiedy gmina i powiat nie odliczą wydatków ze środków PFRON

Rzeczpospolita (2010-07-14), autor: G.I. , oprac.: GR

lip 15, 2010
W przypadku gdy powiat i gmina zawarły umowę na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych, który będzie wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z ich rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną i zostanie przekazany w użytkowanie gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej, nie ma możliwości zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – czytamy w Rzeczpospolitej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 22 czerwca 2010 r. (nr IPPP3/443-494/10-2/IB) przypomniał, że zgodnie ze art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. To wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2010 r.