Za urlop bezpłatny przedsiębiorca płaci składki z działalności

Rzeczpospolita (2010-07-14), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

lip 15, 2010

Osoba korzystająca z takiej przerwy w zatrudnieniu, będąc na etacie, rozlicza się obowiązkowo z ZUS z racji bycia wspólnikiem spółki cywilnej, gdy łączy obie aktywności.

Jak donosi Rzeczpospolita, podczas urlopu bezpłatnego następuje zawieszenie stosunku pracy i dlatego trzeba płacić składki z działalności za okres przerwy w zatrudnieniu.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w okresie od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. Jeżeli pracownik równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń

W takim wypadku, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy o pracę jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń jest stosunek pracy, a z działalności ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Obowiązkowa jest wyłącznie składka zdrowotna.

Przebywanie pracownika na urlopie bezpłatnym jest okresem przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z umowy o pracę. W tym czasie pracownik nie wykonuje pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia. Za ten okres pracodawca składa imienny raport miesięczny ZUS RSA i wykazuje okres przerwy w opłacaniu składek ze stosunku pracy. Podczas urlopu bezpłatnego, gdy stosunek pracy ulega zawieszeniu, nie mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń. W konsekwencji pracownik w tym okresie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom z działalności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2010 r.