Jak zaksięgować dostawę późniejszą niż faktura

Rzeczpospolita (2010-07-15), autor: Przemysław Bogusz , oprac.: GR

lip 16, 2010

W jakiej dacie należy księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych, gdy towar dostarczono wraz z fakturą, np. dzisiaj, a data wystawienia faktury jest wcześniejsza? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak czytamy w dzienniku, zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT, dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu.

Jednak § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mówi, że zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych musi być wpisany do księgi, co do zasady, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Te regulacje mogą się wydawać rozbieżne. W ocenie eksperta „Rz” ich interpretacja prowadzi jednak do wniosku, że podatnik powinien ujmować w księdze koszt związany z zakupem towarów w dacie wystawienia dokumentu będącego podstawą ujęcia kosztu (np. w dacie wystawienia faktury).

Wpis taki powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu towarów.

Ten punkt widzenia ma poparcie w aktualnym stanowisku organów podatkowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2010 r.