Dlaczego MPiPS chce zmienić sposób liczenia rent inwalidzkich?

Rzeczpospolita (2010-07-16), autor: AFT , oprac.: GR

lip 19, 2010

Ministerstwo Pracy zamierza zmienić formułę liczenia rent inwalidzkich, tak by upodobnić ją do tej z nowego systemu emerytalnego – informuje Rzeczpospolita.

Zdaniem Jana Rutkowskiego, ekonomisty Banku Światowego, z którym rozmawia „Rz”, ważne jest, aby tak reformować system, by renta inwalidzka nie była dochodem konkurencyjnym dla pensji czy emerytury. Niestety w Polsce część osób ucieka z rynku pracy na renty inwalidzkie. W efekcie aktywna zawodowo jest tylko co siódma osoba z orzeczonym częściowym stopniem niepełnosprawności z grona ponad 6 mln osób niepełnosprawnych.

W opinii ekonomisty Banku Światowego przywrócenie na rynek pracy osób niepełnosprawnych, będzie z korzyścią dla wszystkich, ponieważ odzyskując samodzielność ekonomiczną niepełnosprawni będą w stanie płacili podatki, składki, niższe również będą wtedy wydatki publiczne na ich świadczenia.

Dlatego ważne jest aby zmiany, które chce wprowadzić Ministerstwo Pracy polegały nie tylko na  ograniczaniu wysokości rent  w celu zniechęcenia ludzi do pobierania świadczeń, lecz przede wszystkim zapewnienie im realnej pomocy przy znajdowaniu miejsca na rynku pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 lipca 2010 r.