Spółka nie podzieli zysku bez zatwierdzanego raportu

Dziennik Gazeta Prawna (2010-07-19), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

lip 20, 2010

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, zgodnie z ustawą o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Niedopełnienie przez spółkę jawną administracyjnego obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie uprawnia do uchylenia się od wypłaty zysku należnego wspólnikowi.

W takich spółkach wypłata przypadającej na wspólnika części zysku rocznego powinna nastąpić po sporządzeniu sprawozdania, niezwłocznie po zgłoszeniu przez niego żądania. Dla stwierdzenia istnienia zysku wystarcza sporządzenie sprawozdania finansowego, a jego zatwierdzenie jest czynnością formalną.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 lipca 2010 r.