Renciści dorobią bez ograniczeń

Rzeczpospolita (2010-07-20), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lip 21, 2010

We wrześniu rząd przyjmie projekt ustawy o nowych rentach kapitałowych – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2011 roku nowe renty będą przyznawane osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, składającym po raz pierwszy wniosek.

Reforma systemu emerytalnego zakłada, że ZUS będzie obliczał renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie kapitału emerytalnego. Proponowane zmiany sposobu obliczania rent są konsekwencją wprowadzenia zmian w sposobie obliczania emerytur. Wprowadzenie planowanych zmian ma zapobiec sytuacji w której renty byłyby wyższe niż emerytury.

Projekt rządowy zakłada także zmianę zasady dorabiania przez rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Obecnie renta ulega zmniejszeniu, lub zawieszeniu jeżeli świadczeniobiorca przekroczy wyznaczone progi przychodu. Zdaniem MPiPS, aby więcej rencistów pracowało, oraz aby zmniejszyć szarą strefę, osoby te powinny mieć możliwość dorabiania bez żadnych ograniczeń.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 lipca 2010 r.