Gdy pracodawca jest z zagranicy, pracownik sam musi wpłacać zaliczki na PIT

Rzeczpospolita (2010-07-22), autor: Krzysztof Bramorski , oprac.: GR

lip 23, 2010

Osoba zagraniczna nie może być płatnikiem PIT. Stąd jeśli zatrudnia polskich pracowników, to na nich ciąży obowiązek obliczenia i wpłacenia zaliczek na PIT.
 
Jak czytamy w Rzeczpospolitej, wielu przedsiębiorców zagranicznych pochodzących z krajów Unii Europejskiej, występując w roli wyspecjalizowanych podwykonawców, wykonuje swój zakres zlecenia bezpośrednio, bez posługiwania się utworzoną specjalnie w tym celu jednostką polską, natomiast z wykorzystaniem polskiego personelu.

Nie ma problemu, jeśli pracodawcą jest oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, pod warunkiem że to jemu przypisać możemy przymiot pracodawcy. Inaczej jest, gdy wynagrodzenie pracownikowi świadczącemu pracę w Polsce wypłaca bezpośrednio pracodawca zagraniczny.

Należy odwołać się do art. 44 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT. Nakłada on obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych bezpośrednio na osoby fizyczne uzyskujące przychody ze stosunku pracy z zagranicy bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to obowiązek obliczania i wpłacania zaliczek na PIT według zasad określonych w ustawie w ciągu roku podatkowego, a następnie rozliczenia rocznego tego podatku.

Aby skutecznie doprowadzić do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, podatnik powinien zapłacić podatek osobiście. Nie ma możliwości spełnienia świadczenia podatkowego przez osobę trzecią.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 lipca 2010 r.