Za skrócenie urlopu można podwładnemu dodatkowo zapłacić

Rzeczpospolita (2010-07-23), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

lip 25, 2010

Nie trzeba odprowadzać składek za zwrot kosztów odwołania pracownika z wypoczynku. Dodatkowa rekompensata z tego tytułu jest jednak oskładkowana.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zdarza się, że pomimo zaplanowania wypoczynku pojawia się nagła konieczność odwołania podwładnego z urlopu. Zgodnie z art. 167 § 2 w takim wypadku pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem.

Pracodawca może wypłacić z tego tytułu dodatkowe świadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że pociąga to za sobą określone skutki wobec ZUS.

To, co pracodawca musi oddać pracownikowi jako zwrot kosztów na podstawie art. 167 k.p., nie jest przychodem ze stosunku pracy. W konsekwencji nie podlega składkowaniu.

Natomiast świadczenie pieniężne wypłacone ponad faktycznie poniesione wydatki jest przychodem ze stosunku pracy. A to oznacza, że od niego należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Istotne jest aby pracownik udokumentował poniesione wydatki w taki sposób, żeby było jasne, jaka jest kwota, którą pracodawca musi zwrócić w myśl art. 167 k.p. i ile ewentualnie chce pracownikowi dopłacić.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 lipca 2010 r.