Załóż spółdzielnię pracy…

GAZETA POMORSKA , autor: Katarzyna Piojda-Kasak , oprac.: GR

kwi 4, 2007

Załóż spółdzielnię pracy

W naszym mieście nie ma ani jednej spółdzielni socjalnej. Na 8 tysięcy złotych dotacji z urzędu pracy może liczyć każdy bezrobotny, który taką spółdzielnię założy.

Spółdzielnia, socjalna jest szansą dla bezrobotnych (w tym niepełnosprawnych), którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jest to propozycja dla osób bez pracy, które myślą o założeniu działalności gospodarczej. – Jeżeli ma przynajmniej pięciu bezrobotnych, mogą założyć spółdzielnię socjalną – tłumaczy Radosław Ostrówka, koordynator w Centrum Wspierania Samozatrudnienia działającym przy .Urzędzie Miasta. – Celem działania takiego zrzeszenia jest integracja osób w niej pracujących, a dopiero w drugiej kolejności osiąganie zysków. Zainteresowani mogą przyjść do nas na spotkanie. Na nim dowiedzą się, jak działa spółdzielnia.

Dotacja bez zwrotu

Uczestnicy, którzy chcieliby poprowadzić taką firmę, wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu. Po kursie przygotowującym do założenia spółdzielni socjalnej, bezrobotni mogą starać się o przyznanie bezzwrotnej dotacji na otworzenie i wyposażenie spółdzielni. Jej założyciel może otrzymać z urzędu pracy B tysięcy złotych, za to każda przystępująca do spółdzielni osoba -5300 złotych. Ubiegający się o pieniądze z funduszu pracy muszą złożyć odpowiednie wnioski do pośredniaka" przy ul. Toruńskiej 147.

Na razie w Bydgoszczy nie ma ani jednej takiej socjalnej spółdzielni. W województwie jest jedna. Spółdzielnia z Chełmna zajmuje się m.in. produkcją zniczy, świadczy usługi budowlano-remontowe.

Przyjdź po poradę

Bezrobotni bydgoszczanie mogą zgłaszać się po informacje, materiały i wskazówki do prowadzących Centrum Wspierania Samozatrudnienia. Placówka działa w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, w budynku C", pokój 117 na pierwszym piętrze. Zainteresowani mogą zgłaszać się w poniedziałki, środy i czwartki od 9 do 16, we wtorki od 9 do 18, a w piątki między 8 a 14; tel. 052 58 59 105.

Więcej Gazeta Pomorska.