Czy można wystawić papierowe korekty do elektronicznych faktur?

Rzeczpospolita (2010-07-29), autor: Anna Chimerek , oprac.: GR

lip 30, 2010

Gdy system informatyczny wystawiający elektroniczne faktury VAT nie jest w stanie wygenerować faktur korygujących w tej samej formie, podatnik ma prawo wystawić je na papierze, zamieszczając w treści adnotację, że dotyczą faktur wystawionych w formie elektronicznej – czytamy w Rzeczpospolitej.

Od 4 sierpnia 2005 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania i odbierania faktur w formie elektronicznej. Jednak możliwość elektronicznego fakturowania powoduje wiele komplikacji. Źródłem wielu problemów jest zapis  rozporządzenia ministra finansów w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej mówiący, że tylko w wyjątkowych przypadkach podatnicy korzystający z e-fakturowania mogą wystawiać faktury korygujące w formie papierowej.

Korzystna dla firm interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 18 czerwca 2010 r.  uznaje, że w sytuacji stałego ograniczenia systemu informatycznego, który nie przewiduje możliwości wystawiania i przesyłania faktur korygujących lub duplikatów w formie elektronicznej, dopuszczalne jest wystawianie papierowych faktur korygujących. Podatnik wystawiając fakturę korygującą lub duplikat w formie papierowej, zamieszcza na nim adnotację, że dotyczy ona faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 lipca 2010 r.