Już niedługo renciści dorobią bez limitów

Rzeczpospolita (2010-07-30), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

sie 3, 2010

Jak donosi Rzeczpospolita, od 2011 r. zaczną maleć świadczenia przyznawane przez ZUS z powodu niezdolności do pracy. Tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

System obliczania rent ma być dostosowany do zmienionego przeszło półtora roku temu systemu emerytalnego. Renty nie będą już liczone z wykorzystaniem stażu ubezpieczeniowego i kwoty bazowej, lecz w sposób zbliżony do ustalania nowych emerytur, czyli na podstawie składek zgromadzonych na koncie w ZUS podzielonych przez wskaźnik dalszego trwania życia.

Zniesienie limitu zarobków rencistów i osób uprawnionych do renty rodzinnej czy socjalnej ma w ocenie pomysłodawców zmian zachęcić ich do pracy w trakcie pobierania tego świadczenia. Powinno mieć to pozytywny wpływ nie tylko na aktywność zawodową tych osób, szczególnie niepełnosprawnych, ale także na wzrost składek zbieranych na przyszłą emeryturę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 lipca 2010 r.