Profilaktykę można dofinansować…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

kw. 5, 2007

Pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie badań profilaktycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

Od 1 maja 2004r. środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych mogą pokrywać indywidualne wydatki niepełnosprawnego pracownika – wynika z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W opinii resortu możliwe jest zatem sfinansowanie ze środków ZFRON podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, jak również poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, o ile z wnioskiem o ich sfinansowanie wystąpi pracownik do pracodawcy, a rachunek za ich wykonanie wystawiony zostanie bezpośrednio na niepełnosprawnego.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.), świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. W ich zakres nie wchodzą natomiast badania wstępne, okresowe i kontrolne. Nie mogą być zatem one finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Więcej Gazeta Prawna.