Jednym z najczęstszych przewinień pracodawców jest brak…

GŁOS KOSZALIŃSKI , autor: Kacper Górka , oprac.: GR

kwi 5, 2007

Jednym z najczęstszych przewinień pracodawców jest brak robienia przerwy pracownikom. Takie postępowanie jest naruszeniem kodeksu pracy.

Inspektorzy pracy dostają wiele skarg dotyczących łamania prawa do przerwy w pracy. Może być ich więcej, ale nie każda poszkodowana osoba jest na tyle odważna, żeby złożyć skargę. Obawa o utratę pracy sprawia, że niektórzy wolą siedzieć cicho, niż walczyć o należne im prawa.

* Każdemu, kto pracuje co najmniej sześć godzin, przysługuje piętnastominutowa przerwa. Do obowiązków pracodawcy należy robienie przerwy pracownikom. Jeżeli się z tego nie wywiązuje, to łamie prawo. Nie może się ona jednak odbywać na początku i na końcu pracy.

* Osoby, które pracują więcej niż sześć godzin, nie mogą liczyć na dodatkowe przerwy. Tak więc jeżeli pracujemy np. 10 godzin, nie możemy się domagać dłuższej bądź kolejnej przerwy. A przynajmniej kodeks tego nam nie gwarantuje.

Pracodawca może natomiast wprowadzić dodatkowy czas przeznaczony na przerwę. Zależy to jednak tylko od jego dobrej woli. Jest kilka wyjątków, dla których przewidziano dłuższe przerwy. Mogą na nią liczyć osoby, które pracują przy komputerze, są niepełnosprawne, młodociani (nie ukończyły 16. roku życia), czy matki karmiące piersią.

* Zgodnie z kodeksem pracy może być wprowadzona również dodatkowa godzinna przerwa. Nie wlicza się ona jednak do czasu pracy i zależy także od pracodawcy, który nie ma obowiązku jej wprowadzać. Można ją sobie zagwarantować przy podpisaniu umowy, po wcześniejszej zgodzie pracodawcy.

Przerwa pozwala pracownikom na odpoczynek oraz nabranie sił. Dzięki temu możemy pracować wydajniej i z większym zaangażowaniem.

Więcej Glos Koszaliński