Nadpłaty składek sprzed reformy trzeba oddać z odsetkami…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

kwi 5, 2007

ZUS odmówił przedsiębiorcy Edwardowi M., który prowadził jednoosobową spółkę z o. o., zapłaty odsetek od nienależnie opłaconych od siebie składek. Nadpłata dotyczyła okresu od i lipca 1997 r. do 31 marca 1998 r. i ZUS zwrócił ją 17 sierpnia 2001 r. W całej sprawie chodzi o kwoty idące w dziesiątki tysięcy złotych.

O zwrocie wcześniejszej nadpłaty, z okresu od lipca 1995 r. do czerwca 1997 r. ZUS zdecydował 6 listopada 2001 r. Naliczył od niej odsetki za okres od 20 czerwca 2000 r. do 19 lipca 2001 r, bo o tyle spóźnił się z wydaniem decyzji o nadpłacie.

W odwołaniu od decyzji ZUS Edward M. domagał się odsetek za okres od 20 czerwca 2000 r. do 19 sierpnia 2001 r. Chciał też częściowej zmiany decyzji ZUS i odsetek od lipca 1995 r. do czerwca 1997 r., liczonych od każdego terminu płatności składek do dnia zwrotu nadpłaty przez ZUS.

Sąd Okręgowy zmienił obydwie decyzje i zasądził od ZUS na rzecz Edwarda M. odsetki za zwłokę za okres od 26 marca 1997 r. do 19 lipca 2001 r. Ponadto zasądził 11039,57 zł za czas bezczynności ZUS od 20 czerwca 2000 r. do 19 sierpnia 2001 r.

Sąd przyjął, że nadpłatę od lipca 1995 r. do czerwca 1997 r. ZUS stwierdzi w decyzji już z 8 października i997r. Sąd Apelacyjny przyznał odsetki za zwłokę w zwrocie nadpłaty (od 1 lipca 1995 r. do 30 czerwca 1997 r.). Policzył je, tak jak uznał sąd okręgowy, za okres od 8 października 1997 r. do 19 lipca 2001 r.

Sprawa trafiła do SN. Ten oddalił skargę ZUS. Ustalił, że nadpłatę ZUS stwierdził w decyzji z 8 października 1997 r. W związku z tym ma zastosowanie art. 109 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym składki i zasiłki należne do końca grudnia 1998 r. płatnicy powinni rozliczać i opłacać na mocy przepisów sprzed reformy ubezpieczeń. Dlatego też w tej sprawie ma zastosowanie ustawa z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (w tym art. 29) i trzy rozporządzenia wykonawcze do niej. Te przepisy zostały przywołane w decyzji z 8 października 1997 r. jako podstawa odpisu na dobro spółki oraz kwoty przypisu składek na dobro ZUS". A to dowodzi, że ZUS już wtedy wiedział o nadpłacie składek (sygn. akt I UK 377/05).

Więcej Rzeczpospolita.