Po śmierci pracownika zasiłek odbiera rodzina

Rzeczpospolita (2010-08-11), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

sie 12, 2010

Niewypłacone świadczenie chorobowe trzeba przekazać małżonkowi zmarłego i innym osobom bliskim, które spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej. Wszystkim w równych częściach.
 

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, nieodebrany zasiłek z powodu śmierci ubezpieczonego, któremu on przysługiwał, wypłaca się osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego. To samo dotyczy świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, tzn. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Osobami uprawnionymi do odbioru wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy będących prawami majątkowymi ze stosunku pracy są: małżonek i inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Zasiłek przysługujący zmarłemu pracownikowi, którego nie zdążył podjąć, należy wypłacić uprawnionym członkom rodziny po równo, tak jak inne prawa majątkowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 sierpnia 2010 r.