Jaka księgowość w działach specjalnych produkcji rolnej

Rzeczpospolita (2010-08-13), autor: Mateusz Maj , oprac.: GR

sie 16, 2010

Wykonujący działalność gospodarczą prowadzą księgi przychodów i rozchodów, a gdy ich przychody netto przekroczą równowartość 1,2 mln euro w roku podatkowym, od kolejnego stosują księgowość według ustawy o rachunkowości – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mają do wyboru ten sposób lub posługiwanie się metodą szacunkową. Polega ona na określaniu dochodu na podstawie oznaczonych wcześniej wskaźników. W tym celu do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy składają pisemną deklarację w urzędzie skarbowym.

Jeśli wybierzemy uproszczony sposób, naczelnik US określa comiesięczne zaliczki na PIT. W jednym przypadku podatnik zaskarżył decyzję odmawiającą takiego ustalenia. Oznaczało to obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Sąd uznał, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może dotyczyć tylko takich, które nadają się do wykonania i jednocześnie tego wymagają. Decyzje odmowne z reguły nie mają takiego charakteru.

NSA potwierdził stanowisko WSA – odmowa ustalenia zaliczek oznacza obowiązek stosowania pełnej księgowości do momentu rozstrzygnięcia sądowego.

Pobierz postanowienie NSA (II FZ 360/10) »

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 sierpnia 2010 r.