Renta a działalność gospodarcza

www.niepelnosprawni.pl (2010-01-18), autor: Anita Siemaszko , oprac.: GR

sie 16, 2010

W tym roku ukończyłam studia i zastanawiam się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeśli jako rencista socjalny, prowadzący działalność gospodarczą, zdecyduję się na opłacanie obniżonych składek na ZUS, to czy przez okres ich opłacania będę mogła pobierać rentę, bez obawy o jej zawieszenie? A jeśli zdecyduję się na pełną składkę, to czy renta zostanie mi zawieszona automatycznie?

prawnik Anita Siemaszko:

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. m.in. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i współpracy przy jej wykonywaniu.

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

przeczytaj cały artykuł »