Na propozycję pracodawcy, aby rozwiązał angaż, a potem nadal wykonywał swoje obowiązki na rzecz macierzystej firmy, ale już pod szyldem własnej działalności gospodarczej wielu pracowników  się zgadza. Mimo że te kontrakty mogą być podobne w treści i formie do umów o pracę, nimi nie są. Podstawą ich nawiązania jest kodeks cywilny, a nie kodeks pracy. Oznacza to, że osoba w ten sposób zatrudniona nie jest pracownikiem i nie korzysta z praw oraz gwarancji zapewnionych w prawie pracy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, cechą charakterystyczną kontraktów cywilnych jest to, że w trakcie ich wykonywania osoba swobodnie dysponuje czasem i nie jest podporządkowana w wykonywaniu zajęć kierownictwu dającego zamówienie.

Jeśli jednak z treści takiej umowy wynika, że wymagana jest od byłego pracownika obecność w firmie w określonych godzinach, wykonywanie poleceń kierownika, to takie powiązanie może być uznane za umowę o pracę. Podobnie nazwa nie przesądza o tym, że nie będzie to stosunek pracy (wyrok SN z 5 grudnia 2000 r., I PKN 127/00).

Inspektor pracy ma on prawo wnieść do sądu sprawę o ustalenie, czy istniał stosunek pracy według kodeksu pracy. Sąd będzie badał na podstawie cech łączącego strony kontraktu, czy były pracownik nadal nie wykonuje zadań zgodnie z art. 22 § 1 k.p. Sąd precyzyjnie określa, jakie parametry ma mieć takie powiązanie. Chodzi o:

– wykonywanie pracy określonego rodzaju,

– na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem,

– w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,

– pracodawca płaci za to umówione wynagrodzenie.

Gdyby sąd stwierdził, że te warunki są zachowane także przy kontrakcie cywilnym, druga strona zamiast zleceniodawcą staje się pracodawcą  ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi i finansowymi oraz zwiększonymi obowiązkami

Pracownik ma szanse wykazać, że takie działania pracodawcy stanowią jeszcze inne naruszenia przepisów np. dyskryminowanie pośrednie w zatrudnieniu.

Ponadto pracownik, którego szef namówił do zmiany swojego statusu, może się powołać na popełnienie wykroczenia z art. 281 pkt 1 k.p. Dotyczy ono zawierania umowy cywilnoprawnej, gdy należałoby podpisać umowę o pracę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 sierpnia 2010 r.Wzorcowa dokumentacja kadrowa, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz rozrachunki z ZUS i PFRON w procesie zatrudniania i pracy pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych – praktyczne wyjaśnienia najważniejszych problemów
Szkolenia w Poznaniu (26 sierpnia) i Bydgoszczy (27 sierpnia)
zobacz więcej »