Prowadzenie ksiąg rachunkowych za granicą: najlepsze rozwiązania

Dziennik Gazeta Prawna (2010-08-16), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sie 17, 2010

Polska firma może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych innemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Taka firma ma jednak obowiązek prowadzenia ksiąg w języku polskim i w walucie polskiej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Ekspert współpracujący z dziennikiem wymienia dwa rozwiązania umożliwiające prowadzenie ksiąg przez podmiot zagraniczny:

– zastosowanie odpowiedniego systemu finansowo-księgowego. System powinien być dwujęzyczny, tj. nazwy kont, opisy rodzajów transakcji, nazwy operacji gospodarczych… są opisane w języku polskim oraz w języku znanym osobom prowadzącym księgi rachunkowe. Raporty generowane z systemu FK są wówczas generowane w dwóch językach;

– stosowanie w zapisach księgowych skrótów lub kodów operacji gospodarczych, zamiast podawania pełnego tekstu opisu. Wówczas należy dysponować wykazem stosowanych skrótów lub kodów wraz z ich objaśnieniem w języku polskim.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 sierpnia 2010 r.