Witam.
Moje pytanie nie jest związane z wymienionymi kategoriami, ale może uzyskam odpowiedź.
Pracownik był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem, składka potrącana była przy wypłacie wynagrodzenia (opłacał sam
nie pracodawca). Czy po śmierci pracownika należy mu się odprawa pośmiertna o której mowa w art.93 K.P.?


Żeby widzieć odpowiedzi, musisz być zalogowany, bądź podać kod odblokowujący Cennik