Pracownik, który w listopadzie 2017 skończył 60 lat, mający grupę niepełnosprawności umiarkowaną, wystąpił do
ZUS o przyznanie emerytury z tyt. pracy w warunkach szkodliwych. Zus dał odmowną decyzje. Pracownik odwołał
się do Sądu i w czerwcu 2018 r. Sad wydal decyzje o przyznaniu zaliczki na poczet przysługującej emerytury od
28-11-2017. Za pracownika otrzymaliśmy dofinansowanie w styczniu. Czy w tym przypadku powinniśmy korygować
INF-DP i zwrócić dofinansowanie, gdyż przysługiwała mu emerytura?


Żeby widzieć odpowiedzi, musisz być zalogowany, bądź podać kod odblokowujący Cennik