Pytania

Pytanie nr 2967

Od 2017r. nie jesteśmy już ZPCHR, ale zachowujemy prawo do Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ostatnim czasie zlikwidowaliśmy protokołem likwidacyjnym większą ilość środków trwały w tym także środek trwały sfinansowany z Zfron nie w pełni zamortyzowany. Środki te zostały oddane na złom i otrzymaliśmy zapłatę 50 zł. Czy powinniśmy nie zamortyzowaną część likwidowanego środka […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2966

Pracownik otrzymał pożyczkę z ZFRON na zakup samochodu osobowego. W ramach przeglądów okresowych wg planu serwisowego ponosi koszty z tym związane, które dotyczą np. wymiany filtrów i innych napraw. Czy można te wydatki, które są udokumentowane fakturą sfinansować z ZFRON z pomocy indywidualnej?

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2965

Pracownik, który w listopadzie 2017 skończył 60 lat, mający grupę niepełnosprawności umiarkowaną, wystąpił do ZUS o przyznanie emerytury z tyt. pracy w warunkach szkodliwych. Zus dał odmowną decyzje. Pracownik odwołał się do Sądu i w czerwcu 2018 r. Sad wydal decyzje o przyznaniu zaliczki na poczet przysługującej emerytury od 28-11-2017. Za pracownika otrzymaliśmy dofinansowanie w […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2964

Witam. Moje pytanie nie jest związane z wymienionymi kategoriami, ale może uzyskam odpowiedź. Pracownik był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem, składka potrącana była przy wypłacie wynagrodzenia (opłacał sam nie pracodawca). Czy po śmierci pracownika należy mu się odprawa pośmiertna o której mowa w art.93 K.P.?

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2963

Czyli zatem do 2015 roku obowiązywał zapis art. 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1810) a od 1 stycznia 2015 par. 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2962

Zwracam się z prośbą o weryfikację podstawy dotyczącej powołania Komisji Rehabilitacyjnej w celu realizacji IPR. Czy wskazana poniżej podstawa jest obowiązująca? Czy na przestrzeni lat podstawa prawna ulegała zmianie? Jeżeli się zmieniała, proszę o wskazanie w jakim okresie i jaka podstawa prawna obowiązywała. Dziękuję za odpowiedź. „ § 6 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2961

Nasza firma od 2017 roku nie jest już Zakładem Pracy Chronionej. W dalszym ciągu spełniamy warunki do zachowania Zfronu. Ponieważ chcemy prawidłowo zaliczyć osobę niepełnosprawną nie jesteśmy pewni czy nasza interpretacja jest prawidłowa. Osoba niepełnosprawna posiadała ważny stopień niepełnosprawności do dnia 30.09.2017r., natomiast wniosek złożyła w dniu 31.10.2017r. Orzeczenie o niepełnosprawności wydano w dniu 16.01.2018r., […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2960

W roku 2016 założyliśmy nową firmę, która przejęła pracowników innej firmy na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy. W miesiącu wrześniu 2017 r. pracownik, który na dzień przyjęcia do nowej spółki był osobą pełnosprawną, doniósł orzeczenie o niepełnosprawności. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na taką osobę? Posiedzenie odbyło się 08.09.2017 r., ustalony stopień niepełnosprawności 14.08.2017, […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2959

W tym roku mija 5 lat od utraty statusu ZPCHR, do tej pory utrzymywaliśmy wskaźnik zatrudnienia w wysokości 25% z zachowaniem zwolnień z PIT 4. Chciałabym się zorientować do kiedy mogę wykorzystać środki z Pit 4 zgromadzone w 2016 i 2017 r.? Czy muszę złożyć jakieś dodatkowe dokumenty informacyjne dotyczące zamknięcia konta ZFRON czy wystarczy […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2958

W roku 2012 utraciliśmy status ZPChR, ale utrzymujemy wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych 25% (zatr. ogółem ok 60 osób). Utrzymywany jest też ZFRON i odpisy z PIT4 niepełnosprawnych. Z końcem 2017r. mija 5 lat od utraty statusu ZPChR – na ZFRON nie będzie już odpisów. W związku z opisaną sytuacją mam pytania: 1. Czy jeżeli jeszcze w […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik