Czyli zatem do 2015 roku obowiązywał zapis art. 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1810)
a od 1 stycznia 2015 par. 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1025?


Żeby widzieć odpowiedzi, musisz być zalogowany, bądź podać kod odblokowujący Cennik