Pytania

Pytanie nr 2957

Czy w związku z nowym formularzem INF-O-PP w SODiR należy sporządzać korekty WN-D i INF-O-PP od stycznia 2015r., czy też nowy formularz dotyczy wyłącznie wniosków bieżących, tj. poczynając od wniosków składanych za sierpień 2017 r.?

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2955

Witam. Czy ze środków ZFRON można sfinansować w ramach pomocy indywidualnej koszty leczenia sanatoryjnego osobie niepełnosprawnej, która była pracownikiem, a od ubiegłego roku jest emerytem. W okresie zatrudnienia (umowa o pracę)posiadała orzeczenie o niepełnosprawności i posiada nadal. Obecnie osoba ta jest członkiem Zarządu w naszej Spółce, ale funkcję tę pełni na podstawie powołania(nie jest to […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2956

Czy do liczby pracowników zaliczanych do wskaźnika osób niepełnosprawnych możemy zaliczyć osobę niepełnosprawną przebywającą na 2-tygodniowym urlopie ojcowskim, który przysługuje ojcom dziecka do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia?

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2954

Zamierzamy dokonać wydatku z 15% na podstawie IPR ale zabraknie środków. Czy możemy dołożyć brakującą kwotę z 75%? Czy należy koniecznie przeksięgować środki i w jaki sposób (na podstawie uchwały sp.j.)? Czy coś się zmieniło w tym zakresie, np. stanowisko PFRON czy US w sprawie de minimis, czy są nowe interpretacje w temacie wydatków z […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2953

Czyli sfinansować z ZFRON-u można zakup okularów korekcyjnych zarówno do dali jak i do bliży dla jednej osoby na podstawie jednej faktury ?

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2952

Czy do osób o specjalnych schorzeniach (informację o nich zamieszcza się w formularzu INF-D-P), o których mowa w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, możemy zaliczyć pracownika, którego schorzenie jest udokumentowane wyciągiem z treści Orzeczenia Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia z czerwca 1994 r? Na podstawie tego […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2951

Czy z ZFRON 75% można kupić mieszkanie nad morzem na cele wypoczynkowo-rehabilitacyjne dla pracowników niepełnosprawnych lub przeznaczyć pieniądze dla osoby niepełnosprawnej na zakup takiego mieszkania, które miałby służyć wypoczynkowi?

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2950

Czy kwotę za opinię lekarską na wniosku o dofinansowanie do pomocy indywidualnej z ZFRON można sfinansować z funduszu rehabilitacji jako opieka medyczna nad osobami niepełnosprawnymi?

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2949

Dziękuję za szybką odpowiedź. Czy jeśli powyższą osobę zatrudnimy w grudniu a wówczas wykażemy efekt zachęty metodą ilościową to czy w takim przypadku dofinansowanie przysługuje?

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik

Pytanie nr 2948

We wrześniu rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem legitymującym się orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy, za porozumieniem stron na jego wniosek. Otrzymywaliśmy na niego dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W listopadzie ponownie go zatrudnimy na to samo stanowisko. Legitymuje się nowym orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o tej samej treści. Czy uzyskamy […]

Żeby widzieć odpowiedzi, Zaloguj się, bądź podaj kod odblokowujący Cennik