Jakie zmiany się szykują w rentach?

Gazeta Wyborcza (2010-08-19), autor: Ewa Furtak , oprac.: GR

sie 20, 2010

Gazeta Wyborcza w wydaniu z 19 sierpnia stawia kilka ważnych pytań dotyczących propozycji zmian w obliczaniu świadczeń rentowych.

Dlaczego renty wyliczane nowym sposobem mogą być niższe?

Jak czytamy w dzienniku, kwota świadczenia będzie w dużo większym stopniu niż teraz zależała od wysokości odprowadzanych przez nas składek. Nie będzie już natomiast stałego elementu w wyliczaniu wysokości renty, jaką jest teraz kwota bazowa nazywana „zapleczem socjalnym”.

Pojawiły się obawy, że osoby bardzo młode i słabo zarabiające przechodzące na rentę będą otrzymywały świadczenia w symbolicznej, bardzo niskiej wysokości. Jednak to obawy nie do końca uzasadnione – utrzymane zostaną minimalne wysokości rent. Tak jak jest to teraz.

Osoby, które przed przejściem na rentę długo pracowały i dużo zarabiały, będą miały renty wyższe niż wyliczone według obowiązujących teraz zasad.

Jestem od trzech lat na rencie. Czy, jeśli nowelizacja wejdzie w życie, ZUS może mi jej wysokość obliczyć według nowych zasad?

Nie – opowiada ekspert współpracujący z dziennikiem. Zmiany mają objąć tylko te osoby, które po raz pierwszy złożą wniosek o przyznanie renty po 31 grudnia 2010 roku. Pozostałych osób zmiany te nie dotyczą.

Czy po nowelizacji ustawy będzie można dorabiać do renty?

Jak donosi Gazeta Wyborcza, tą sprawą rząd ma się zająć już na wrześniowym posiedzeniu. Resort chce, by prawo dorabiania bez ograniczeń mieli wszyscy renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. Ma to ograniczyć dorabianie rencistów w tzw. szarej strefie.

Jestem 45-latkiem. Mam zamiar starać się o rentę. Nie wiem, czy będzie to jeszcze w tym, czy już w przyszłym roku, kiedy w życie mogą wejść nowe zasady obliczania wysokości rent. Nie mam ustalonego kapitału początkowego. Co teraz?


Pierwszy krok to zgromadzenie wszystkich dokumentów potwierdzających staż pracy oraz wysokość odprowadzanych składek. Konieczne jest też wypełnienie wniosku o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1) oraz kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Wniosek o ustalenie kapitału początkowego składa się w miejscowym oddziale ZUS.

Więcej w Gazecie Wyborczej z 19 sierpnia 2010 r.