Jednostka zamierza zawiesić działalność. Jej rok obrotowy zrównany jest z rokiem kalendarzowym. Od kiedy będzie można odstąpić od zamykania ksiąg rachunkowych – pyta Dziennik Gazeta Prawna.

Jak odpowiada ekspert dziennika –  aktualnie nie ma zwolnienia z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

Od 2 czerwca 2011 r. nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom niezamykanie ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność była przez cały czas zawieszona.

Skorzystanie z nowych możliwości jest wyłączone, jeżeli w trakcie takiego roku jednostka dokonuje np. odpisów amortyzacyjnych albo wystąpią inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, które wymagają ujęcia w księdze rachunkowej.

Zatem jeżeli działalność jednostki będzie zawieszona (cały czas) od czerwca 2011 r. do końca 2012 r. oraz nie zaistnieją zdarzenia majątkowe, realna możliwość skorzystania z tej opcji zaistnieje dopiero odnośnie do ksiąg rachunkowych za rok obrotowy 2012 r. Jeżeli chodzi o księgi za 2011 r., nie zostanie bowiem spełniony warunek korzystania ze zwolnienia przez cały rok obrotowy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 maja 2011 r.