Kara porządkowa za niestawienie się do pracy w wolną sobotę

Rzeczpospolita (2011-06-06), autor: Katarzyna Ziółkowska , oprac.: GR

cze 7, 2011

Pracownica dostała karę porządkową z powodu niestawienia się do pracy w sobotę, a w jej firmie soboty są dniami wolnymi. Czy powinna dostać na piśmie oświadczenie, że ze wzglądu na potrzeby firmy ma przyjść w sobotą do pracy, czy wystarczy forma ustna. Czy w takim wypadku zasadna jest kara porządkowa? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak czytamy w dzienniku, w sytuacjach usprawiedliwiających pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca może wymagać od pracownika realizacji zadań służbowych w dniu wolnym od pracy. Polecenie przyjścia do firmy w takim dniu nie wymaga szczególnej formy, byle podwładny miał jasność, że szef wymaga od niego dodatkowej pracy. Gdy zatrudniony odmawia wykonania takiego polecenia, naraża się na karę porządkową.  

Kodeks pracy nie przesądza o formie, w jakiej pracodawca powinien wydać pracownikowi polecenie stawienia się w zakładzie w dniu wolnym od pracy. Jego żądanie powinno być jednak na tyle wyraźne, by pracownik miał świadomość, czego szef od niego wymaga.  

Pracownicy powinni pamiętać, że na ogół nie mogą odmówić stawienia się w pracy w dniu wolnym, bo muszą stosować się do poleceń przełożonych i dbać o dobro zakładu pracy. Niektóre grupy podwładnych są jednak szczególnie chronione. Pracodawca nie może wydać polecenia pracy w dniu wolnym pracownicy w ciąży i pracownikowi młodocianemu. Zakaz ten zasadniczo obejmuje również pracowników niepełnosprawnych i zatrudnionych na stanowiskach, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

W razie nieuzasadnionej odmowy wykonywania obowiązków w dniu wolnym od pracy pracodawca może wyciągnąć wobec pracownika konsekwencje, w tym nałożyć karę porządkową, jak w sytuacji opisanej w pytaniu. Możliwe jest nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
 
Podstawową formą rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy jest udzielenie dnia wolnego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 czerwca 2011 r.