Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wyższe pensje, refundacje i składka chorobowa

Rzeczpospolita (2011-06-13), autor: Renata Majewska , oprac.: GR

cze 13, 2011

Jak informuje Rzeczpospolita, jest to spowodowane podniesieniem od 1 czerwca 2011 r. z 3438,21 zł do 3466,33 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na podstawie którego je liczymy.

Zatrudniający niepełnosprawnych otrzymają wyższe refundacje, m.in. dodatkowych kosztów ich zatrudnienia przez minimum 36 miesięcy – 20-krotność przeciętnej płacy za jedno stanowisko, czyli 69 326,60 zł (było 68 764,20 zł), kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla niepełnosprawnego bezrobotnego lub poszukującego pracy przyjętego na minimum 36 miesięcy – 15-krotność tej podstawy za jedno stanowisko, czyli 51 994,95 zł (było 51 573,15 zł).

W ślad za podwyżką od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 maksymalne refundacje:

– wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego wynoszą sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 20 797,98 zł (było 20 629,26 zł),

– z racji dalszej, przynajmniej sześciomiesięcznej współpracy z bezrobotnym po zakończeniu prac interwencyjnych z jego udziałem to jednorazowo 150 proc. przeciętnej pensji, czyli 5199,50 (było 5157,32 zł),

Wzrosła także maksymalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego należnych za okres po ustaniu zatrudnienia bądź działalności wynosząca właśnie 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.  Gdy ustalona zgodnie z przepisami okaże się między 1 czerwca a 31 sierpnia wyższa od 3466,38 zł, świadczenie naliczamy od tej kwoty.

Zleceniobiorcy i indywidualni przedsiębiorcy będą natomiast mogli opłacać dobrowolną składkę chorobową najwyżej od 8665,83 zł (250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale).

Maksymalna dobrowolna składka na to ubezpieczenie wyniesie zatem 212,31 zł.
 

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 czerwca 2011 r.