Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r.

Rządowe Centrum Legislacji (2011-06-13), autor: MPiPS , oprac.: GR

cze 14, 2011

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r. wynosi 109,67%.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Pobierz oryginał obwieszczenia  »