Składniki wynagrodzeń spoza katalogu – oskładkowane

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

wrz. 21, 2021

Rekompensata za podróż międzynarodową, ponieważ nie mieści się w katalogu wypłat z tytułu delegacji służbowej, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej (Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec). Jego pracownicy (kierowcy) otrzymują z tytułu przebywania w podróży służbowej m.in. diety. Są one wypłacane w wysokości określonej przez rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Z uwagi na to, że wykonywanie zawodu kierowcy międzynarodowego pociąga za sobą duże obciążenie fizyczne i psychiczne, firma planuje wypłacać każdemu pracownikowi przebywającemu w zagranicznej podróży służbowej wynagrodzenie mające zrekompensować im ponoszone niedogodności (tzw. rekompensata za podróż międzynarodową). Będzie ona przysługiwać za każdy dzień przebywania w pracy za granicą. Świadczenie mają regulować z kolei przepisy wewnątrzzakładowe. Rekompensata będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy.

Firma miała wątpliwości, czy od planowanych wypłat powinna odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Jej zdaniem nie, gdyż powinny podlegać one zwolnieniu na mocy par. 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru nie stanowią przychody z tytuły diet i innych należności związanych z podróżą służbową pracownika (do określonej w przepisach wysokości). Dlatego firma uważa, że jeżeli zmieści się we wspominanym limicie, nie będzie musiała odprowadzać składek od tego składnika wynagrodzenia.

ZUS miał jednak inne zdanie na ten temat(decyzja ZUS oddział w Lublinie z 9 września 2021 r., nr: WPI/200000/43/648/2021). Uznał że przedsiębiorca  będzie musiał opłacić składki na ubezpieczenia społeczne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 września 2021 r., autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR